Häckplantor har funnits i århundraden och har tjänat våra förfäder väl under de rådande förhållandena vid den tiden. Nu, efter…